ผู้บริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร รับมอบเงินบริจาค ร่วมสร้างโรงพยาบาลเพื่อคนไทย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. ในฐานะประธานมูลนิธิและคณะกรรมการมูลนิธิ รับมอบเงินบริจาค จากนายรัชช์กฤษฎ์ ตรีวิศวเวทย์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มอบเงินเพื่อร่วมสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลของคนไทยทั้งประเทศ และเป็นโรงพยาบาลที่เน้นผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจร อาทิ นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยชาวไทย ให้มีโอกาสได้เข้าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียม
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. ในฐานะประธานมูลนิธิและคณะกรรมการมูลนิธิ รับมอบเงินบริจาค จากชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 97 นำโดย พลเอกประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม ประธานชมรมฯ ได้นำคณะเดินทางมาร่วมมอบเงินเพื่อสมทบทุนกองผ้าป่ามหากุศลในการจัดสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลของคนไทยทั้งประเทศ และเป็นโรงพยาบาลที่เน้นผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจร
ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สามารถร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 693-0-32393-4 ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด ด้วยน้ำใจคนไทย