กิจกรรมการประมูลภาพ

คณะสถาปัตย์ สจล. ระดมภาพวาดจากศิลปินชั้นนำระดับประเทศ เพื่อจัดประมูลหารายได้สร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำคณาจารย์ของคณะประชุมร่วมกับคณะทำงานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในการติดตามความคืบหน้าและหารือถึงแนวทางการ จัดประมูลภาพจากศิลปินชั้นนำของประเทศ เพื่อเดินหน้าจัดกิจกรรมระดมทุนร่วมสร้างโรงพยาบาลนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกของไทย

โดยการจัดประมูลภาพจากศิลปินครั้งนี้ได้รวบรวมผลงานจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศกว่า 40 ท่าน รวมกว่า 40 ผลงาน เข้าร่วมการประมูลเพื่อนำเงินจากการ จัดกิจกรรมในครั้งนี้ มาร่วมสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โดยกิจกรรมการประมูลภาพจะจัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ C Asean ถนนรัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามข้อมูลต่างๆของกิจกรรมการประมูลภาพได้ที่เฟสบุ๊คแฟนแพจ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร