โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจร
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

.

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทร 09-2454-8160, 09-2548-2640

ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด ด้วยน้ำใจคนไทย!!
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โรงพยาบาลของคนไทยทั้งประเทศ
ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 693-0-32393-4
หากท่านประสงค์รับใบเสร็จ สามารถติดต่อขอรับได้ที่
https://www.kmchf-pp.org


Location

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทร 09-2454-8160, 09-2548-2640